PROJE HAKKINDA

BEN DE VARIM PROJESİ

Ben de Varım Projesi, Genç Hayat Vakfı tarafında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında imzalanmış olan “Toplumsal Cinsiyet ile Hayata ve İstihdama Katılıma İlişkin Öğretmen Eğitimlerinin Desteklenmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülen bir projedir.

Diğer yandan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin, kızların ilköğretimden ortaöğretime geçişinde tercih edilen bir okul türü olduğu göze çarpmaktadır. Ortaöğretim çağındaki nüfusun % 45,6’sını kızlar oluşturmaktadır. Ortaöğretime devam eden bu kızların da % 43,8’i mesleki ve teknik liseleri tercih etmektedir (Milli Eğitim İstatistikleri, 2012-2013). Bu açıdan bakıldığında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin güçlendirilmesine ve bilinirliğine yönelik programların, kızların okullulaşmasını artırabileceği beklenmektedir.

İstihdam ve işsizlik verileri incelendiğinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının işsizlik oranlarını da etkilediği görülmektedir. Bu oran genç kızlar için % 29,4 iken genç erkekler için % 17,1’dir (TÜİK, İstatistiklerle Gençlik, 2011). Bu veri, kızların işsizlik oranının, erkeklerin işsizlik oranının yaklaşık iki katı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu veriler, kız teknik ve meslek lisesinden mezun olan her üç genç kızdan birinin işsiz kaldığını göstermektedir. İki cinsiyet arasındaki bu fark yetişkinlikte de devam etmektedir. Yetişkin erkekler için işsizlik oranı % 6,7 iken, yetişkin kadınlar için % 17,3’dür (TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2011). Bu oran, kadın istihdamının çözümü için yalnızca Mesleki ve Teknik Anadolu  Liselerinin güçlendirilmesinin yeterli olmayacağını, toplumsal cinsiyet algısı açısından okullardaki öğrenci ve öğretmenler kadar işverenlerin, ailelerin ve toplumun genelinin de bilgilendirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Yukarıdaki veriler:
Cheap

  •  Kızların okullaşma oranının ortaöğretimde düşmeye başladığını, fakat bu düşüşe rağmen, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin, diğer okul türlerine kıyasla daha fazla tercih edilen okullar olduğunu; dolayısıyla, kızların ortaöğretim okullaşma oranını artırmada, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin önemli bir araç olabileceğini,
  • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde verilen eğitimin, kızların teknik ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdiği görülmektedir. Ne var ki bu bilgi ve beceri ile liseden mezun olan kız öğrencilerin, aynı okul türünden mezun olan erkek öğrencilere kıyasla işgücüne katılım oranlarında geride kaldıklarını göstermektedir.
  • Purchase

Buradan hareketle, Genç Hayat Vakfı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören genç kızların, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçli, yaşam becerileri ve istihdama yönelik becerileri gelişkin, iş hayatına ve toplumsal hayata hazır bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla öğretmenlerin güçlendirilmesini içeren eğitimlerden oluşan, “Ben de Varım” projesini kurgulamıştır.”

PROJE ORTAKLARI

asp-bak-logo
meb-logo

ANA SPONSOR

jp-morgan-logo

SPONSOR

garanti-logo
[/vc_column]

Kazanımlar

  • Kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanmaları, yaşam becerilerinin ve istihdama yönelik becerilerinin gelişmesi, iş hayatına katılım konusunda isteklerinin artması
  • Öğretmenlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iletişim becerileri ile yaygın eğitim uygulamalarına dair bilgilerin artması ve becerilerinin gelişmesi
  • http://myphamgiagoc.net/purchase-septilin-uses/ online
    Order

  • Staj danışmanlarının, işyerlerinde staj yapan kız öğrencileri teknik bilgi ve beceri konusunda güçlendirmeleri, gençlerle iletişim kurma ve geri bildirim teknikleri hakkında bilgilenmeleri
  • Öğrenci velilerinin, kızlarının öğrenim görmesi, çalışması ve kariyer sahibi olmaları konusunda bilgilenmeleri
ios spy, stealthgenie, parent phone monitoring app cost nexium without insurance Cheap